Pravidla

Z Moriawiki

Přejít na: navigace, hledání

Poslední aktualizace pravidel proběhla dne 6. 6. 2011.

Obsah

Úvod

Pravidla a jejich dodržování jsou striktně vyžadovány. Porušení je trestáno dle uvážení GM, od lehkých trestů až po smazání účtu. Prohřešky se vždy počítají na účet, nikoli na postavu, není tudíž možné se trestu vyhnout smazáním postavy v trestaneckém táboře (lágr) nebo ve vězení (jail). Za velmi závažný prohřešek je možné obdržet trest vztahující se na hráče, nikoli pouze na účet; pak se trest vztahuje na všechny jeho účty (původní i nové).

Pravidla mohou být průběžně doplňována nebo měněna. Na změnu či nové pravidlo bude vždy upozorněno na stránce Novinky. Pravidly se řídí hráči i GM. GM si však vyhrazují právo v určitých případech rozhodnout mimo pravidla, pokud je to v zájmu hry a spravedlnosti.

Rozhodnutí GM je nevratné a nemá smysl se odvolávat k jinému GM. Rozhodnutí GM může být změněno pouze administrátorem shardu, a to jen ve zcela výjimečných případech.

Obecná pravidla

 1. Každý hráč je povinen znát pravidla. Neznalost neomlouvá! Znalost pravidel je základní podmínkou pro hraní na Morii. Změny v pravidlech jsou avizovány v sekci Novinky na webu. Stejně jako pravidla jsou hráči povinni znát i Novinky před vstupem do hry (loginem)
 2. Je zakázáno zneužívat ke svému prospěchu či škodě druhých herních chyb (tzv. bugů). Pokud hráč narazí na jakékoliv neobvyklé chování hry (i v případě, že si není jist, zda jde o bug) je povinen toto okamžitě nahlásit GM (bez ohledu na to, zda to již nahlásil někdo jiný) a vyvarovat se činnosti způsobující tento bug až do vyjádření GM.
 3. Je zakázáno půjčování, sdílení, předávání a prodávání herních účtů.
 4. Je zakázáno využívat administrátorem serveru neschválených programů, umožňujících změnu standardního chodu Clienta, změnu komunikace či jiný nestandardní zásah do systému hry.
 5. Je zakázáno trénovat dovednosti či se jinak aktivně na serveru projevovat, pokud nejste přítomni u klávesnice. Pro zjištění vaší přítomnosti slouží AFK kontroly (away from keyboard). Hráč je povinen na kontrolu reagovat (odpověd prostřednictvím jakýchkoliv skriptů je zakázána).
 6. Po příchodu GM (bez ohledu na důvod) jsou všichni hráči v blízkosti povinni zanechat jakékoliv činnosti (neurčí li GM jinak) a komunikovat s GM slušně a věcně.
 7. Pokud hráč jedná s GM (i v případě, že je hráč zrovna trestán), je zakázáno na hráče útočit nebo lootovat jeho tělo.
 8. Hráč má možnost obrátit se na GM prostřednictvím Page. Hráč by se měl prvně ujistit, že je třeba na daný problém volat GM (např. zda není problem popsán ve FAQ atd.). V rámci page by měl hráč náležitě a komplexne popsat svůj problém. Pokud již je problém vyřešen je hráč povinnen napsat page s textem "problém již vyřešen". Dále lze GM kontaktovat pomocí emailu - zejména v případě závažného problému, nahlášení porušení pravidel, nahlášení bugu, či v jiné vážné situaci.
 9. Je zakázáno vstupovat do domů hráčů bez jejich svolení.
 10. Je zakázáno vykrádání domů, polí a zahrad (bez ohledu na to, že v domě máte status přítele).
 11. Je zakázáno útočení do domu, z domu i do/z ohrad.
 12. Tělo ležící v domě není protihráčům povoleno lootovat.
 13. Je zakázáno záměrné zahlcování serveru.
 14. Zvěř ve stáji (resp. ohradě) musí být buď ochočená nebo přivázaná k uvazovacímu stojanu. Počet zvířat v ohradě a na zahradě musí být přiměřený jejich velikosti.
 15. Je zakázáno odvádět neochočenou zvěř nebo monstra z respawnů a znemožnění jejich návratu na respawn. Není zakázané odvedení z respawnu do bezpečné vzdálenosti od monster za účelem ochočení nebo zabití.
 16. Je zakázáno používat sprostá slova, zkratky i jinak maskované vulgarismy, a to ve všech jazycích. Zejména se přísně trestá vulgarita na ingame chatu.
 17. Je zakázano mít odloglou postavu v blízkosti pokladu, dungeonů, spawnů či expoviště (zejména za učelem záchrany výbavy - zejména oživováním - či za účelem získání informací). Podobně jako na odloglou postavu se hledí na setrvání na výše uvedených místech v podobě ducha.
 18. Mimo dům je povolen pouze jeden klient. V domě jsou zakázány následující spolupráce na dualu - léčení, boostovaní, předávání summonů, kouzlení gate travel.
 19. Je zakázáno používat jakýchkoli předmětů (kamenů, nábytku ap.), či využívat vodního toku jako překážky, která brání monstru v útoku, ať už při boji či tamingu.
 20. Je zakázáno používat jakýchkoli předmětů (kamenů, nábytku ap.) k blokování hráčů (např. v PvP nebo k blokování vstupu do portu).
 21. Do PvP je nutné mít na sobě minimální výbavu složenou z veritové zbroje a valoritové či teakové zbraně (výjimkou jsou magické zbroje a magické zbraně z nižších materiálů v hodnotě minimálně srovnatelné s minimální výbavou).
 22. Je zakázáno předávání experience bodů. Na výmluvu, že trénujete PvP, nebude brán zřetel - používejte Arénu.
 23. V Aréně je zakázáno krást. Arénu je zakázáno používat pro trénovaní dovedností a těžbu.
 24. GM team může shledat chování hráče jako škodlivé pro hru obecně a udělit mu status nežádoucí. Udělení statu nežadoucí může ze strany GM předcházet varování.

Další pravidla

Související články